راهنمای طبقات ساختمان شبکه بهداشت و درمان بوانات :


واحدهای طبقه همکف
واحدهای طبقه اول
دفتر ریاست
معاونت اجرائی
دبیرخانه
آموزش سلامت
حسابداری
حراست
روابط عمومی
بهداشت محیط
طرحهای عمرانی
مبارزه با بیماریهای واگیر
کارپردازی
مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
کارگزینی
بهداشت روان
بهداشت حرفه ای
آمار و کامپیوتر
فن آوری اطلاعات-IT
بهداشت خانواده
نگهبانی
واحد تغذیه
 
امور دارو و غذا
بهداشت مدارس
 
ستاد گسترش
 
نظارت بر درمان
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ