راهنمای طبقات ساختمان شبکه بهداشت و درمان بوانات :

واحدهای طبقه همکف

دفتر ریاست

دبیرخانه

امور اداری(کارگزینی)

فناوری اطلاعات _IT

روابط عمومی

امورمالی و بیمه

تدارکات

امور عمرانی

تاسیسات

انتظامات

واحدهای طبقه اول

معاون بهداشتی

حراست

ستاد گسترش

نظارت بر درمان

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

آموزش سلامت و بهداشت مدارس

بهداشت خانواده

آمار و کامپیوتر

بهداشت روان

امور دارو و غذا

تغذیه

مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

مبارزه با بیماریهای واگیر

 

 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-18 12:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ