نام و نام خانوادگی :*
نام پدر :*
کد ملی :*
شماره شناسنامه :*
نام اداره متبوع :*
1 - کدام یک از گزینه های ذیل به تعریف ارگونومی نزدیک تر است ؟* الف- واژه ارگونومی تلفیقی از دو واژه یونانی ارگو به معنی ( کار ) و نوموس به معنی ( قانون ) است
ب- علمی است برای تطبيق نيازهاي انسان با محيط كار و زندگي
ج- موارد الف-ج
د- هیچکدام
2-کدامیک اهداف ارگونومی را را شامل می شود ؟* الف- بهره وری
ب- سلامتی
ج- راحتی و رضایت
د- همه موارد
3- کدامیک اصول اولیه ارگونومی را شامل نمی شود ؟* الف- کاهش نیروی بیش از حد
ب- کار در ارتفاع مناسب
ج- به حداقل رساندن خستگی
د- حمل بار سنگین
4- کدامیک ا ز موارد ذیل جهت کار در حالت نشسته صیح می باشد ؟* الف- در حالت نشسته کمر بايد کاملاً توسط يک تکيه‌گاه حمايت شود
ب- سر و گردن به حالت عمودی و در يک خط با ستون مهره‌ها قرار گيرند (نه به صورت خم شده يا چرخيده)
ج- مچ‌ها و دست‌ها در حالت خم شده و در يک خط با ساعدها قرار نگيرند
د- هیچ کدام
5- کدامیک ویژگیهای صندلی ارگونومیک را شامل می شود ؟* الف- صندلي بايد قابليت تنظيم داشته باشد
ب- قابليت تنظيم بايد طوری باشد که به راحتی در حالت نشسته انجام شود
ج- همه موارد
6- صندلی با ارتفاع نشیمنگاه کم سبب............ می شود ؟* الف- بالا قرار گرفتن زانوها
ب- يا فرد آن قدر به سمت جلو حرکت کند که تکيه‌گاه کمر از بين برود.
ج- بيشترِ وزن تنه به ناحية تحتانی کمر و باسن وارد و سبب ايجاد کمردرد می‌شود.
د- موارد الف-ج
7- کدام یک از موارد ذیل انتخاب صندلی مناسب را شامل می شود ؟* الف- فاصلة بين فرورفتگیِ پشت زانوی کاربر تا کفِ زمين + 5 سانتيمتر
ب- استفاده از زیر پایی
ج- قابل تنیظیم بودن ارتفاع نشيمن صندلی
د- همه موارد
8- کدام یک از موارد ذیل ویژگیهای پشتی صندلی را شامل می شود ؟* الف- پشتی بايد به کاربر اجازه دهد حداقل 15 درجه دور از حالت عمودی به عقب حرکت کند
15 تا 25 سانتیمتر بالای نشیمن
ج- موارد الف-ب
د- هیچ کدام
9 - کدام یک از موارد ذیل ویژگیهای میز ارگونومیک را شامل نمی شود ؟* الف- بين 100تا 200 سانتيمتر قابل تنظيم
ب- در حدی که قرارگيریِ دست جهت کار با صفحة کليد يا ساير وسايل مناسب باشد
ج- ارتفاع قابل تنظیم
د-هیچ کدام
10- مرکز مانيتور بايد به طور طبيعی ........ درجه زير سطح افقی چشم‌ها قرار گيرد. * الف- 30-40 درجه
ب- 50-60 درجه
ج- 15-20 درجه
د- 10-5 درجه
چنانچه نظر ، انتقاد یا پیشنهادی دارید، بفرمایید:
ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ