نام و نام خانوادگی :*
نام پدر :*
کد ملی :*
شماره شناسنامه :*
نام اداره متبوع :*
1- تعریف سالمندی :* الف- افراد بالای 60 سال
ب- افراد بالای 65 سال
ج- افراد بالای 70 سال
د- افراد بالای 75 سال
2- نیاز به تشنگی در افراد مسن :* الف- کاهش می یابد
ب- افزایش می یابد
ج- تغییر نمی کند
د- در بعضی از روزها افزایش و در بعضی از روزها کاهش می یابد
3- نیاز به انرژی و کالری در افراد مسن :* الف- کاهش می یابد
ب- افزایش می یابد
ج- تغییر نمی کند
4- چای کمرنگ در افراد سالمند در چه زمانی نباید نوشیده شود ؟* الف- یک ساعت قبل از غذا تا دو ساعت بعد از غذا
ب- یک ساعت قبل از غذا تا یک ساعت بعد از غذا
ج- یک ساعت قبل از غذا تا یک ساعت بعد از غذا
د- هیچکدام
5- نشانه بیماریهای قلبی در سالمندان شامل :* الف- کوتاهی تنفس هنگام فعالیت
ب- کوتاهی تنفس هنگام فعالیت
ج- ضربان شدید قلب
د- همه موارد فوق
6- نشانه های بیماری دیابت را در سالمندان کدامند ؟* الف- تکرر ادرار
ب- تشنگی شدید و خشکی دهان
ج- تاری دید
د- همه موارد فوق
7- در صورت نداشتن ورزش و فعالیت بدنی :* الف- توانایی قلب کم می شود
ب- توانایی قلب کم می شود
ج- عضله ضعیف می شود
د- همه موارد فوق
چنانچه نظر ، انتقاد یا پیشنهادی دارید، بفرمایید:
ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ