نام و نام خانوادگی :*
نام پدر :*
کد ملی :*
شماره شناسنامه :*
نام اداره متبوع :*
1-علت شیوع بیماری تب مالت در بهار و پاییز را بیان نمایید .* الف- فصل زایش حیوان است
ب- مصرف مواد لبنی در این دو فصل بیشتر است
ج- هر دو مورد
2- چرا در بسیاری از کشور ها مبارزه با این بیماری وکنترل و ریشه کنی آن دشوار می باشد ؟* الف- کثرت گونه ای حیوانات میزبان
ب- دوام نسبتاَ قابل توجه باکتری عامل بیماری در محیط
ج- لزوم شناسایی و حذف دامهای عامل انتشار بیماری در مقاطع خاص
د- همه موارد فوق
3- عامل بیماری در پنیر تازه و غیر پاستوریزه تا چند هفته زنده می ماند ؟* الف- یک هفته
ب- هشت هفته
ج- سه هفته
د- چهار هفته
4- راهها سرایت بیماری به انسان شامل :* الف- راه مستقیم
ب- غیر مستقیم
ج- هر دو
5- تشخیص بیماری از چه راهی صورت می گیرد ؟* الف- از راه خون
ب- از راه ادرار
ج- هر دو مورد
6- تب مالت در چه حیواناتی مشاهده می شود ؟* الف- بز
ب- گوسفند
ج- شترمرغ
د- الف و ب
7- عوارض بیماری در چه ارگانهایی مشاهده می شود ؟* الف- استخوان
ب- کبد و صفرا
ج- چشم
د- همه موارد فوق
8- کدام ارگان همیشه در بیماری بروسلوز درگیر می شود و بدون علائم است ؟* الف- چشم
ب- استخوان
ج- کبد
د- هر سه مورد
9- عوارض در کدام دستگاه در درصد بیشتری از مبتلایان مشاهده می شود ؟* الف- استخوان
ب- گوارش
ج- چشم
د- هیچکدام
10- علت عود بیماری بروسلوز بعد از درمان چیست ؟* الف- درمان ناقص
ب- مقاومت به درمان
ج- حفظ آن در مقابل برخی آنتی بیوتیک ها و مکانیسم دفاعی میزبان
د- همه موارد فوق
چنانچه نظر ، انتقاد یا پیشنهادی دارید، بفرمایید:
ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ