پرسش های متداول

 1. مراحل و ترتیب انجام معاینات دوره ای و بدو استخدامی شاغلین کارگاه ها، معادن، ادارات ، شرکت ها و بیمه شدگان  تامین اجتماعی (ماده90)
 2. مراحل انجام آزمایشات باکتریولوژی و شیمیایی آب جهت متقاضیان
 3. مراحل گردش کار صدورصلاحیت بهداشتی جهت متقاضیان  پروانه کسب  مشمول ماده13
 4. پرسشهای متداول اتوماسیون اداری1-   
مراحل و ترتیب انجام معاینات دوره ای و بدو استخدامی شاغلین کارگاه ها، معادن، ادارات ، شرکت ها و بیمه شدگان  تامین اجتماعی (ماده90)

 • 1.    تسلیم معرفی نامه  عکس دار از کارفرما یا ارگان مربوط به ریاست محترم مرکز بهداشت روز های یک شنبه هر هفته
 • 2.       ثبت ورود نامه در دفتر اندیکار مرکز بهداشت
 • 3.       تسلیم نامه مربوط به واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت
 • 4.       تکمیل فرم معاینات  مصوب  وزارت بهداشت (4 برگی) توسط کارشناس بهداشت حرفه ای  و ارائه فرم  تکمیل شده به پزشک طب کار مستقر در مرکز بهداشت جهت درخواست ازمایشات مورد نیاز  در فرم مربوطه(همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3-کارت ملی و پایان خدمت) فقط در روز های یکشنبه
 • 5.    مربوط به ا زمایشگاه مرکز جامع سلامت  از ساعت30/7 -30/9 واقع در سوریان خیابان گلزار شهدا به همراه فرم تکمیل شده(8-12 ساعت قبل از ازمایش نباید  چیزی صرف شده باشد(ناشتا)
 • 6.       ارائه نتایج ازمایشات همراه فرم تکمیل شده  و فیش انجام معاینات طب کار  به واحد بهداشت حرفه ای  روز های یک شنبه هر هفته تا ساعت 13 بعداظهر و انجام تست  های مورد نیاز (شنوایی- بینایی و تست ریه) توسط کارشناس بهداشت حرفه ای 
 • 7.       ارائه نتایج ازمایشات و  معاینات طب کار  به پزشک طب کار   مستقر در مرکز بهداشت جهت تایید نهایی روز های یک شنبه هر هفته
 • 8.       ارائه اصل فرم  معاینات تکمیل  و تایید نهایی شده به کارفرما(جهت ارائه به سازمان های مربوطه .بیمه و ..) و در صورت لزوم  صدور گواهی جهت مزاج و گواهی انجام  معاینات سلامت شغلی به ههراه  خلاصه نتایج معاینات( جهت معاینات دوره ای)
 • 9.       آزمایش اعتیاد جهت معاینات بدو استخدام و دوره ای شاغلین منوط به درخواست کارفرما بصورت کتبی بود و درصورت درخواست  نتایج آزمایش  در فرم مربوطه ثبت شده  و در صورت نیاز گواهی عدم اعتیاد  توسط آزمایشگاه صادر میگردد.

 

2-  مراحل انجام آزمایشات باکتریولوژی و شیمیایی آب جهت متقاضیان

 1. در خواست کتبی افراد جهت نمونه برداری باکتریولوژی یا شیمیایی آب از منابع آب شخصی
 2. اخذ دستور ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان به واحد بهداشت محیط مبنی بر انجام آزمایشات
 3. ثبت در خواست مذکور در دبیرخانه مرکز بهداشت
 4. ارجاع درخواست به واحد بهداشت محیط و کارشناس مربوطه
 5. معرفی بانک و شماره حساب توسط واحد بهداشت محیط به متقاضیان جهت واریز هزینه  نمونه برداری و انجام آزمایشات و ارائه  اصل فیش به واحد بهداشت محیط
 6. هماهنگی با آزمایشگاه جهت نمونه برداری و انجام آزمایشات در زمان مقتضی
 7. مراجعه به محل مورد درخواست و نمونه برداری توسط کارشناس بهداشت محیط
 8. ارسال نمونه به آزمایشگاه آب و انجام آزمایشات لازم توسط آزمایشگاه
 9. تحویل نتایج آزمایشات بعد از مدت زمان لازم و اعلام نتیجه به شخص متقاضی
 10. انجام مشاوره و راهنمایی های لازم به شخص مراجعه کننده در صورت نامطلوب بودن نتیجه آزمایشات انجام شده

3-     مراحل گردش کار صدورصلاحیت بهداشتی جهت متقاضیان  پروانه کسب  مشمول ماده13

 1. ارائه برگ استعلام دریافت شده از اتاق اصناف شهرستان ، اتحادیه اصناف یا اداره صنعت، معدن، و تجارت شهرستان بوانات (مختص خانواده های معزز شهدا،جانبازان و ایثارگران) به ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان   و در غیاب ایشان به کارشناس مسئول بهداشت محیط
 2. اسکن استعلام و ثبت در سیستم اتوماسیون اداری توسط مسئول دبیرخانه
 3. ارجاع استعلام  به واحد بهداشت محیط شهرستان وسط مسئول دبیرخانه
 4. ارجاع استعلام توسط  کارشناس مسئول بهداشت محیط  به کارشناس مربوطه
 5. تمدید گزارش از وضعیت واحد صنفی  فرد متقاضی توسط کارشناس و ارجاع به کارشناس مسئول  بهداشت محیط
 6. صدرو پاسخ صلاحیت و یا عدم صلاحیت بهداشتی و ارسال آن به مرجع استعلام کننده.


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-29 11:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ