مرکز خدمات جامع سلامت مزایجان:
رديف
نام
نام خانوادگي
سمت
مسئول مرکز
1
دکتر مصطفی اخلاقی
پزشک عمومی
پرسنل مرکز
1
سید جواد
حسینی
راننده
2
محمد
هاشمی
مسئول پذیرش
3
جواد
حسنی
سرایدار - نگهبان
4
فاطمه
شریفی مهر
کاردان آزمایشگاه
5مریمصولتیعلوم آزمایشگاهی
6
زهرا
عسکری
کارشناس بهداشت خانواده
7
حافظ
فتحی
کاردان بهداشت محیط
پرسنل خانه های بهداشت تحت پوشش
1
مریم
مظلومی
بهورز (بادبر)
2
مریم
بذرافشان
بهورز (مزایجان 1)
3
مریم
خدابخشی
بهورز (مزایجان 1)
4
مرضیه
دلاوری
بهورز (مزایجان 2)
5
محمد رضا
رحیمی
بهورز (مزایجان 2)
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ