مرکز خدمات جامع سلامت مزایجان:
رديف
نام
نام خانوادگي
سمت
مسئول مرکز
1
دکتر مصطفی اخلاقی
پزشک عمومی
پرسنل مرکز
1
سید جواد
حسینی
مسئول پذیرش
2
محمد
هاشمی
نگهبان- رابط عمومی مرکز
3
جواد
حسنی
تاسیسات
4
فاطمه
شریفی مهر
کاردان آزمایشگاه
5مریمصولتیکارشناس آزمایشگاه
6
مرضیه
زحمتکش
کارشناس بهداشت خانواده
7
حافظ
فتحی
کاردان بهداشت محیط
پرسنل خانه های بهداشت تحت پوشش
1
مریم
مظلومی
بهورز (بادبر)
2
مریم
بذرافشان
بهورز (مزایجان 1)
3
مریم
خدابخشی
بهورز (مزایجان 1)
4
مرضیه
دلاوری
بهورز (مزایجان 2)
5
محمد رضا
رحیمی
بهورز (مزایجان 2)
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-18 14:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ