مرکز بهداشتی درمانی سروستان:
 
 
 
 
 
رديف
نام
نام خانوادگي
سمت
مسئول مرکز
1
دکتر عاطفه محرابی
پزشک عمومی
پرسنل مرکز
1
امین
دهقانیان
مسئول پذیرش- نگهبان
2
زهرا سادات 
موسوی
ماما
3ایمان
حسامپورکاردان مبارزه با بیماریها
پرسنل خانه های بهداشت تحت پوشش
1
پروانه
ایزدی
بهورز(منج)
2
طاهره
دهقان حسامپور
بهورز(آباده و مرشدی)
 3
منیژه
حسنی
بهورز(آباده و مرشدی)
4
محسن
حسامپور
بهورز(آباده و مرشدی)
5
اسماعیل
رئیسی
بهورز(شیدان)
6
پریوش
اسفندیاری
بهورز(شیدان)
7
معصومه
زارعی
بهورز(بزم)
8
ایمان
حسامپور
بهورز(سروستان)
9
مهوش
طیبی خرمی
بهورز(سروستان)
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-18 14:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ