واحد آمار و رایانه
تابلو وضعیت موجود و خدمات انجام شده ، راهنمای وظیفه آینده
 
 
معرفی واحد :
در عصر حاضر کسی نمی تواند منکر این واقعیت باشد که آمار نقشی لاینفک در زندگی روزمره ما بازی می کند .آمار به عنوان پایه یک روش و راه مؤثر در بررسی مسائل موجود ، در بسیاری از زمینه های علمی از جمله پزشکی ، به کار گرفته می شود .
در دانش امروزی ، معمولا" سعی می شود که اطلاعات موجود در یک زمینه خاص در قالب اعداد نمایش داده شود تا به هنگام تجزیه و تحلیل اطلاعات فهم بهتری از پدیده مورد مطالعه بدست آمده و امکان مقایسه فراهم گردد .
در یک جمله آمار مجموعه ای از روشهای جمع آوری ، تهیه، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات است که برای کسب یک نتیجه به خدمت گرفته می شوند .
در علم پزشکی نیز متناسب با سایر علوم ، آمار نقش مهمی ایفاء می کند . جهت پیشبرد اهدافی چون کاهش میزان مرگ در جامعه ، افزایش سلامت جامعه ، افزایش برنامه های تنظیم خانواده و .... در اولین قدم نیاز به اطلاعات عددی از هر کدام داریم که این امر با کمک آمار میسر می شود . این امر بویژه در مراکز بهداشتی درمانی که از اصلی ترین مراکز تأمین سلامت و پویایی جامعه می باشند بیشتر احساس می گردد و به اهمیت آن می افزاید بر این اساس اصلی ترین وظیفه واحد آمار جمع آوری همه ماهه اطلاعات آماری از سطح خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی ، بررسی و جمع بندی فرمهای آماری و فرستادن آمار به مقاطع بالاتر می باشد .
 
وظایف واحد آمار :
 
-  تهیه بر نامه عملیاتی واحد آمار .
- تهیه جداول جمعیتی شهرستان به تفکیک مناطق سکونت در ابتدای هر سال .
- تهیه راهنمای زمان ارسال فرمهای آماری موجود در سیستم به تفکیک واحدهای بهداشتی جهت توزیع در مراکز و خانه های بهداشت .
- تهیه تقویم زمان ارسال آمار از مراکز جهت رابطین آماری .
-  تهیه فرمهای خام آماری در طول سال به کلیه پرسنل مربوطه جهت تهیه آمارهای مربوطه .
- جمع آوری آمارها به صورت ماهیانه از مراکز با محاسبه نمره آماری بر اساس میزان صحت و دقت در ارائه اطلاعات.
-  نظارت بر تهیه و محاسبه شاخصهای بهداشتی گروه الف و ب و ورود در سامانه شاخصها بر حسب دوره زمانی .
- اقدام جهت در یافت , توزیع ونظارت بر محاسبه شاخصهای بهداشتی پوستر شاخصها به صورت فصلی .
- تجزیه و تحلیل و بررسی شاخصهای بهداشتی مختلف به تفکیک واحدهای ستادی در طی سال بر حسب زمان آماده شدن آنها .
- شرکت در گروه نظارت شهرستان جهت ارزیابی فعالیتهای خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی در زمینه آمار .  
- جمع آوری آمار فوت ، ثبت کدهای مرگ و میر و ورود اطلاعات متوفیان در نرم افزار مربوطه .
- پیگیری دریافت آمار وقایع حیاتی به صورت هفتگی از خانه های بهداشت و مراکز شهری و ارسال به ثبت احوال شهرستان .
- ارسال فصلی موارد مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث به فرمانداری شهرستان .
- ارائه اطلاعات آماری به متقاضیان اطلاعات .
- کمک دراجرای طرحهای تحقیقاتی . 
 
سایر فعالیتهای واحد آمار شهرستان بوانات :

 

 

 

 

پرسنل واحد:
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1
سکینه جعفری
کارشناس آمار و مدارک پزشکی
مسئول واحد
2
مریم آسیایی
کاردان آمار و مدارک پزشکی
پرسنل واحد و جانشین مسئول
 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-17 13:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ