بیماریهای غیر واگیر در راستای افزایش کیفیت و طول عمر

 

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر از ابتدای افتتاح شبکه بهداشت و درمان شهرستان در سال 1375  آغاز به کار کرد ، که هدف آن مدیریت و مراقبت بیماریهای غیر واگیر در راستای افزایش کیفیت و طول عمر و کاهش هزینه های گزاف درمانی جامعه می باشد .

در حال حاضر با توجه به تغییر گذرا ی اپیدمیولوژیک بیماریها ی واگیر به سمت بیماریهای غیر واگیر ، شیوع بیماریهای غیر واگیر در حال افزایش است .

 واحد پیگشیری و مراقبت از  بیماریها ی غیر واگیر نیز در حال حاضر طیف وسیعی از بیماریهای غیر واگیر را تحت مراقبت و پیگیری دارد که از آن جمله می توان بیماریهای ذیل را نام برد .

پر فشارخونی ، دیابت ، سرطانها ، تالاسمی ، هموفیلی ، هیپوتیروئید ،  گالاکتوزمیا فاویسم ، فنیل کتونوریا ، سوانح و حوادث  و.......

 وظایف واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریهای غیرواگیر عبارتند از :

1-       انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه های اجرایی .

2-       تدوین برنامه عملیاتی بیماریهای غیرواگیر منطقه با توجه به اولویت .

3-       دریافت برنامه های عملیاتی تائید شده و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا.

4-       پیش بینی و تهیه لوازم و وسائل مورد نیاز و توزیع آن در بین واحدهای تابعه جهت اجرا ی عملیات طبق اعتبارات مصوب.

5-    همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت بمنظور بررسی و کنترل فعالیت مراکز مذکور درزمینه بیماریهای غیرواگیر.

6-       شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت.

7-       دریافت آمار عملیات انجام شده از واحدهای تابعه و تنظیم آنها.

8-       گزارش نهایی  و ارائه آن به مسئولین استانی.

9-       شرکت در جلسات و کمیته هاو کمسیون های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی.

10-    بررسی گزارشهای آماری رسیده از مراکز بهداشتی درمانی.

11-    تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولین ذی ربط.

12-    انجام سایر امور اجرایی .

 

 

 طرح های در دست اجرا :

 
با توجه به تغییرو گذر اپیدمیولوژپک بیمارها به سمت بیماریهای غیرواگیر طرحهای مختلفی نیز در این واحد اجراشده و یا در دست اجرا می باشد که عبارتند از :
 
  1.  اجرای طرح غربالگری و مراقبت بیماران قلبی عروقی ودیابت در کلیه افراد بالای 20 سال درمناطق روستایی
  2.  اجرای طرح غربالگری دیابت بارداری در کلیه زنان باردار
  3.  اجرای طرح غربالگری چهار بیماری هیپو تیروئید ، فنیل کتونوریا ، گالاکتوزمیا و فاویسم در کلیه نوزادان متولد شده در روز 5-3 بعد از تولد در سطح شهرستان
  4.  اجرای طرح غربالگری ومراقبت بیماران قلبی عروقی ودیابت در مناطق شهری
  5.  ثبت سوانح و حوادث در بیمارستان ولیعصر (عج)
 
پرسنل واحد:
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1
رضا دارابی
کارشناس بهداشت عمومی
مسئول واحد
2امید علی باقری
کارشناس بهداشت عمومی
-
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ