مبارزه با بیماریهای واگیر

مدیریت و مراقبت بیماریهای واگیرداردر راستای ارتقای سلامت

 


واحد  مبارزه با بیماریهای واگیر شبکه  همزمان با تاسیس شبکه بهداشت بوانات در سال  1375 شروع به کار نمود و فعالیتهای مربوطه را پیگیری می نماید ، که وظیفه آن مدیریت و مراقبت از بیماریهای واگیردار در راستای جلوگیری از اپیدمی و پاندمی ها وبحرانهای خانمان سوز و کاهش مرگ و میر و عوارض دیگر و همچنین کاهش هزینه های گزاف درمانی برای جامعه می باشد .

تعریف بیماریهای واگیر : بیماریهایی هستند که از طریق تماس مستقیم و غیر مستقیم از انسان ، حیوانات ، اشیاء و ... به افراد منتقل می شوند و به سرعت در جامعه انتشار پیدا می کنند که شامل بیماریهای زیر هستند :

هاری ، سالک ، کالاآزار سیاه زخم ، تب مالت ، فلج اطفال ، سرخک ، هپاتیت A , B, C ، ایدز ، سیفلیس ، سوزاک ، دیفتری ، کزاز ، سیاه سرفه ، تیفوئید ، وبا ،  مالاریا ، سل ، مننژیت ، کیست هیداتیک ......

دو تعریف مهم در زمینه بیماریهای واگیر :

بیماریهای نوپدید: بیماریهای هستند که تا به حال در جهان وجود نداشته است در جهان انتشار پیدا کند و عامل آن کشف شود .

بیماریهای باز پدید : بیماریهایی هستند که قبلا" در جهان وجود داشته و ریشه کن یا کنترل شده است و موردی از آن در جهان پیدا نشود و بعد از سالها مجددا" در جهان شیوع پیدا کند.

 گزارش تلفنی بیماریها :

بیماریهای هستند که در صورت مشاهده آنها بایستی بصورت تلفنی به مرکز بهداشت شهرستان گزارش شود که شامل سرخک ، کزاز نوزادی ، دیفتری ، CCHF ، فلج شل حاد ، مننژیت ، هاری ، وبا ، تب راجعه ، طاعون ، مالاریا

 

شرح وظایف واحد:

الف) مراقبت بیماریهای واگیر :

1-  بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان از طریق تکمیل فرم بررسی بیماریهای واگیر

2-  شناسایی ، تشخیص و درمان بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان

3-  تحت مراقبت قرار دادن 31 بیماری واگیردار در شهرستان

4-  تهیه و تدارک داروهای مورد نیاز بیماران واگیر دار

5-  بررسی اطرافیان و افراد در تماس با افراد مبتلا به بیماریهای واگیردار

6-  برقراری برنامه آنکال هاری در شهرستان در ساعات غیر اداری و پیگیری و واکسیناسیون افراد حیوان گزیده

7-  هماهنگی بین بخشی ودرون بخشی جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر 

8-  ترسیم نقشه اپیدمیولوژیکی بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان

9-  شناسایی گروههای در معرض خطر بیماریها و انجام آزمایشات لازم                                                                         


ب)واکسیناسیون:

1-          تامین و توزیع واکسنهای مورد نیاز شهرستان در طول سال

2-          واکسیناسیون روتین کودکان زیر 6 سال در طول سال

3-          واکسیناسیون توام زنان 49-15 سال در طول سال

4-          واکسیناسیون مننژیت سرباران در حال اعزام و زائرین عتبات عالیات در طول سال

5-          واکسیناسیون توام زوجین در موقع ازدواج

6-          تامین سرم ضد عقرب وضد مار و درمان افراد مار و عقرب گزیده

7-          واکسیناسیون و سرم تراپی هاری افراد حیوان گزیده

 

انواع واکسن ها و جدول زمان بندی که بصورت روتین به کودکان تلقیح می شود :

 

سن

نام واکسن

بدو تولد

8-          ب ث ژ فلج اطفال ( صفر ) ، هپاتیت اول 

2 ماهگی

9-          فلج اطفال اول ، ثلاث اول ، هپاتیت دوم

4ماهگی

10-       فلج اطفال دوم ، ثلاث دوم

6 ماهگی

11-       فلج اطفال سوم ، ثلاث سوم ، هپاتیت سوم

12 ماهگی

12-       MMR  (سرخک ، سرخجه و اوریون )

18 ماهگی

13-       یادآور اول فلج اطفال و ثلاث

6-4ماهگی

14-       یاد آور دوم ثلاث و فلج اطفال و MMR

 

ج) آموزش :

1-     آموزش و بازآموزی  پرسنل بهداشتی درمانی در طول سال

 

2-     آموزش افراد مختلف جامعه در مورد بیماریها و واکسیناسیون

 

 

  

پرسنل واحد:
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1
علی کیانی
کارشناس بهداشت عمومی
مسئول واحد
2
وحید مداح
کارشناس مبارزه با بیماریها
-

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ