اسامی پرسنل 115 شهرستان بوانات:مسئول
پایگاه اورژانس 115 بوانات:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سابقه

1

حمید رضا روستایی

مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان بوانات

1371/12/27

 

 

پرسنل پایگاه اورژانس 115 بوانات:


ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

ناصر رئیسیان

کارشناس

تکنسین فوریتها

2

رضا دسترنج

کاردان

تکنسین فوریتها

3

محمد رضا زارعی

کارشناس

تکنسین فوریتها

4

دانیال رضی

کاردان

تکنسین فوریتها

5

رسول شبانی

دیپلم

امدادگر

 

 

پرسنل پایگاه اورژانس 115 منج (جاده ای):

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

سید محمد موسوی

کارشناس

تکنسین فوریتها

2

کریم میرزایی

کارشناس

تکنسین فوریتها

3

ایمان رفیعی

کاردان

تکنسین فوریتها

4

جعفر ایزدی

دیپلم

امدادگر

5

رحیم ایزدی

دیپلم

امدادگر

 

پرسنل پایگاه اورژانس 115 کره ای (جاده ای):


ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

منصور ملک حسینی

کارشناس

مسئول پایگاه اورژانس  115 سرچهان

2

غلامحسین بیات

کارشناس

تکنسین فوریتها

3

سجاد محمدی

کارشناس

تکنسین فوریتها

4

علامه غلامی

دیپلم

امدادگر

5

اسداله هاشمی

دیپلم

امدادگر

6

غلامرضا اسدی

دیپلم

امدادگر

 

پرسنل پایگاه اورژانس 115 توجردی (جاده ای):

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

محمد ابراهیمی

کاردان

تکنسین فوریتها

2

محسن عبدلی

کاردان

تکنسین فوریتها

3

مهدی بیات

کاردان

تکنسین فوریتها

4

روح اله میلادی

کاردان

تکنسین فوریتها

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-3 10:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ