شــرح وظـايف و مسئـوليتـهـای

 واحــد حــراسـت

 

  •       استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل،تاسيسات و مدارک محرمانه
  •        برنامه ريزی،سازماندهی،نظارت و هدايت کليه فعاليتها و اقدامات حراستی
  •     مراقبت و نظارت بر کليه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آموزشهای لازم به کارکنان برای مقابله با حوادث غيرمترقبه و همچنين حسن اجرای خط مشی و هدفهای تعيين شده
  •    تهيه و ابلاغ بخشنامه ها،آئين نامه ها،مقررات و توصيه های حراستی و دستورالعملهای حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پيشنهادهای اصلاحی در جهت رفع نقايص و بهبودهای روشهای حراستی
  •       دريافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه و موسسات دولتی و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوطه
  •        کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهيه گزارشات مورد لزوم

 

پرسنل واحد

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک

سمت

1

مهدی حسامپور

کارشناس مدیریت بیمارستان

مسئول واحد

 

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ