شــرح وظـايف و مسئـوليتـهـای

 واحــد حــراسـت

 


 پرسنل واحد:

مسئولیت ها:

1-  استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل،تاسيسات و مدارک محرمانه

2-     برنامه ريزی،سازماندهی،نظارت و هدايت کليه فعاليتها و اقدامات حراستی

3-      مراقبت و نظارت بر کليه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آموزشهای لازم به کارکنان برای مقابله با حوادث غيرمترقبه و همچنين حسن اجرای خط مشی و هدفهای تعيين شده

4-      تهيه و ابلاغ بخشنامه ها،آئين نامه ها،مقررات و توصيه های حراستی و دستورالعملهای حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پيشنهادهای اصلاحی در جهت رفع نقايص و بهبودهای روشهای حراستی

5-      دريافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه و موسسات دولتی و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوطه

6-      کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهيه گزارشات مورد لزوم

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

مهدی حسامپور

کارشناس مدیریت بیمارستانی

مسئول حراست

 تلفن تماس: 44405463

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-17 13:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ