واحد امور مالی شبکه بهداشت و درمان بوانات

 

حسابداری در سطح شبکه های بهداشت و درمان در برگیرنده مشاغلی است که متصدیان آن تحت عنوان حسابدار ( عامل ذیحساب دانشگاه) ، حسابدار امین اموال و حسابدار جمعدار نقدی بر حسب پست مورد تصدی امور مربوط به واحد مستقل را انجام میدهند .

حسابداری مسوول کلیه دریافت و پرداختها می باشد .


الف ) ذیحسابی شبکه بهداشت

نظارت بر کلیه عملیات مالی از جمله :

1-      دریافت و پرداخت طبق مقررات و اسناد تنظیمی پس از امضاء مربوطه

2-    تنظیم لیست حقوقی مستخدمین بر اساس احکام و همچنین احتساب و کسر مالیات باز نشستگی و سایر بدهیها

3-   کنترل اعتبارات تخصیصی

4-     کنترل کیفیت بر سطح افزایش درآمد اختصاصی

5-    رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها

6-    انجام مکاتبات در حدود اختیارات

7-   تهیه گزارشات لازم به مقام مافوق

8-   نظارت بر امور انبارها ( اموالی و دارویی ) و همچنین اموال شبکه

 

پرسنل واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

علی خسروی مزیدی

کارشناسی

مسئول امور مالی

2

آسیه اسدالهی

کارشناسی ارشد

مسئول حقوق و دستمزد

3

محسن محمدی

دیپلم

رابط بیمه و اقتصاد بهداشت


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-3 11:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ