واحد امور مالی شبکه بهداشت و درمان بوانات

 

حسابداری در سطح شبکه های بهداشت و درمان در برگیرنده مشاغلی است که متصدیان آن تحت عنوان حسابدار ( عامل ذیحساب دانشگاه) ، حسابدار امین اموال و حسابدار جمعدار نقدی بر حسب پست مورد تصدی امور مربوط به واحد مستقل را انجام میدهند .

حسابداری مسوول کلیه دریافت و پرداختها می باشد .


الف ) ذیحسابی شبکه بهداشت

نظارت بر کلیه عملیات مالی از جمله :

1-      دریافت و پرداخت طبق مقررات و اسناد تنظیمی پس از امضاء مربوطه

2-    تنظیم لیست حقوقی مستخدمین بر اساس احکام و همچنین احتساب و کسر مالیات باز نشستگی و سایر بدهیها

3-   کنترل اعتبارات تخصیصی

4-     کنترل کیفیت بر سطح افزایش درآمد اختصاصی

5-    رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها

6-    انجام مکاتبات در حدود اختیارات

7-   تهیه گزارشات لازم به مقام مافوق

8-   نظارت بر امور انبارها ( اموالی و دارویی ) و همچنین اموال شبکه

 

پرسنل واحد
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک
سمت
1
مجید برزگر
فوق دیپلم
مسئول امور مالی شبکه
2
علی خسروی مزیدی
کارشناسی
حسابدار
3
آسیه اسدالهی
کارشناسی ارشد
حسابدار
4
محمد حسن کریمی
کارشناسی
رابط بیمه و اقتصاد بهداشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ