واحد نقلیه شبکه بهداشت و درمان

 

این واحد مدیریت امور حمل و نفل و موتوری شبکه بهداشت و درمان را بعهده دارد که وظیفه خود را در قالب بخش دولتی و حصوصی انجام می دهد .

وظایف :

- نیازسنجی امور حمل و نقل شبکه

- نظارت بر حسن انجام تمامی امور نقلیه شبکه

- رفع مشکلات خودروها و وسایط موتوری با همکاری کارپرداز و امور مالی

- نظارت و کنترل سرویس دهی نفلیه در سطح مرکز بهداشت و بیمارستان

- همکاری با امور مالی و کا پردازی در تأمین اقلام مورد نیاز بخش موتوری و نفلیه

- پیگیری امور بیمه ای وسائط نقلیه شبکه

- ثبت میزان سوخت و روغن و کارکرد اتومبیلها و ارائه به حسابداری

- رسیدگی به تصادفات ، تخلفات رانندگی و سایر امور رانندگان

- کنترل و حضور و غیاب رانندگان

- نظارت بر برآورد هزینه تعمیرات وسائط نقلیه

- نظارت و بررسی تقاضاهای خرید وسایط نقلیه و لوازم یدکی آنها و تسلیم تقاضا به کارپرداز

 

 

 


پرسنل واحد:
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-3 11:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ