نظارت بر درمان
 
شرح وظایف کارشناس نظارت بر درمان:
1-نظارت بر احداث هر نوع موسسه پزشکی و پیراپزشکی
2-نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های مصوب وزارت متبوع بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی ها
3-نظارت بر عملکرد پزشکان،پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعا ل در بخش خصوصی و غیره و پیگیری رفع نواقص آن ها
4-بررسی شکایات واصله از عملکرد پزشکان و پیراپزشکان در کلیه موسسات
5-آموزش مداوم مسئولیت موسسات درمانی مستقیما و یا از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی جهت اطلاع ازجدیدترین استانداردهای ارزشیابی
6-انجام امور مربوط به صدور پروانه های دائم پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی و صدور پروانه های مطب پزشکان و دفاتر کار مامایی بر اساس ضوابط
7-بررسی فضای فیزیکی کلیه موسسات درمانی قبل از افتتاح به منظور رعایت استانداردهای درمانی
8-نظارت دقیق بر ارائه خدمات دندانپزشکی در واحدهای درمانی خصوصی اعم از دندانپزشک و گروههای واحد پروانه و شاغلین غیر مجاز و جلوگیری از خطاهای احتمالی و یا دخالتهای غیر مجاز و تخطی از قوانین و مقررات
 
پرسنل واحد :
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک
سمت
1
سمیه حسینی
کارشناس  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
کارشناس نظارت بر درمان
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ