صندوق قرض الحسنه ثاراله شبکه بهداشت و درمان بوانات

 

اگر به بندگان محتاج خدا قرض الحسنه ( قرض نيكو ) دهيد خدا براي شما چندين برابر گرداند و هم از گناه شما در گذرد و خدا بر شكر و احسان خلق ، نيكو پاداش دهنده و بسيار بردبار است .

(سوره تغابن آيه 17)

 

شبكه بهداشت و درمان شهرستان بوانات درراستاي رفاه حال كاركنان تحت پوشش خود مورخ 22/6/1377 اقدام به ايجاد يك صندوق قرض الحسنه با نام ثاراله در قالب هيات امنا نموده است . اين صندوق با هدف ارائه خدمات قرض الحسنه به پرسنل ( رسمی – پیمانی – قراردادی ) از مهر 77 شروع به خدمت نموده است .

 

 سرمايه حاصل از اين مدت زمان عضويت پرسنل در قالب وام در خدمت پرسنل مي باشد . این تسهیلات با نیت قرض الحسنه با کارمزد 2درصد در اختیار اعضا قرار میگیرد .

هیات امنای صندوق به صورت رای گیری از بین اعضا به تفکیک محل خدمت تعیین میشوند و با ریاست شبکه مدیریت می گردد و جلسات آن سالانه یا در صورت نیاز هر شش ماه یکبار برگزار میشود .

 

مراحل ارائه خدمات این صندوق به شرح زیر می باشد :

1- عضویت : کلیه پرسنل شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوانات با حکم استخدامی رسمی ، پیمانی و قراردادی با تکمیل فرم مربوطه می توانند عضو گردند .

نحوه عضویت به صورت کسر ماهانه می باشد که مبلغ آن بر اساس مصوبات هیات امنا سالانه با افزایش 15 % تغییر می یابد .اگر پرسنل بخواهند نسبت به افزایش موجودی خود اقدام نمایند به صورت هر شش ماه یک میلیون ریال میتوانند اقدام نمایند . البته پس از افزایش موجودی تا دو ماه نمیتوانند نسبت به دریافت وام اقدام نماید.

 

-2 درخواست وام : از حداقل موجودی  سه میلیون ریال میتوانند نسبت به درخواست وام با تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند که با احتساب میزان درخواستهای موجود نسبت به اعطای وام به آنها اقدام میگردد .

میزا ن وام هر فرد در حال حاضر 3 برابر میزان موجودی فرد می باشد که با کسر 2% کارمزد چک مربوطه به فرد داده شده و از ماه بعد، طی 18 ماه نسبت به باز پرداخت وام از طریق کسر حقوق فرد اقدام می گردد .

 

3- معرفی به صندوق ولیعصر )عج( شهرستان بوانات : علاوه بر وام فوق اعضا در هرماه می توانند نسبت به گرفتن وام از صندوق قرض الحسنه ولیعصر (عج) شهرستان اقدام نمایند که فرم معرفی جهت ایشان تکمیل و پس از تایید ریاست و ثبت دبیرخانه ارجاع داده خواهند شد که در اولین اولویت وامهای صندوق قرار خواهند گرفت .

 

-4  تسویه حساب : افراد با هر شرایطی اعم از بازنشستگی ، انتقال ، انصراف میتوانند نسبت به تسویه حساب با صندوق اقدام نمایند . در زمان تسویه حساب با تکمیل فرم مربوطه میزان موجودی و بدهی فرد موازنه شده و درصورت بستانکاری و یا بدهکاری صندوق اقدام لازم صورت می گیرد و با فرد متقاضی تسویه می گردد .

 

5 – همکاری با خیرین در اعطای وام قرض الحسنه به افراد نیازمند : فرد نیازمند با تعیین خیر مورد نظر خود میتواند جهت تضمین بازپرداخت وام اعطایی خیر از صندوق یاری بگیرد به شرح زیر :

اولین شرط عضویت فرد است که در صورت عدم عضویت باید نسبت به این امر اقدام نماید . سپس طبق توافق حاصل شده بین فرد و خیر با تایید حسابداری صندوق مبلغ اعطایی به حساب صندوق واریز شده و با کسر 2درصد کارمزد به متقاضی پرداخت میشود و مطابق با توافق حاصل شده از حقوق دریافت کننده کسر و به خیر بازگردانده میشود .

new-1.gif
فلوچارت عملکرد صندوق

 

مسئول حسابداری صندوق : سکینه جعفری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-3 12:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ