نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان بواناتمگامنو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان بوانات
معرفی مرکز
واحد ها
راهنمای مراجعین
مراکز خدمات جامع سلامت
آموزش سلامت همگانی
خدمات الکترونیک
تماس با ما
حسابداری
Collapse منو شو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان بواناتمنو شو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان بوانات
لینک 1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک 2</span>لینک 2
لینک 3
Collapse شبكه بهداشت و درمان شهرستان بواناتشبكه بهداشت و درمان شهرستان بوانات
معرفی مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد ها</span>واحد ها
واحد های ستادی مرکز بهداشت
واحدهای پشتیبانی شبکه بهداشت
مرکز اورژانس 115 شهرستان بوانات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز خدمات جامع سلامت</span>مراکز خدمات جامع سلامت
مرکز خدمات جامع سلامت سوریان
مرکز خدمات جامع سلامت جیان
مرکز خدمات جامع مزایجان
مرکز خدمات جامع سروستان
خانه های بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مراجعین</span>راهنمای مراجعین
خدمات قابل ارائه در شبکه بهداشت و درمان بوانات
سازمانهای بیمه گر
کتابچه راهنمای شبکه بهداشت و درمان بوانات
راهنمای طبقات
تعرفه ارائه خدمات تشخیصی، درمانی
فرآیند های مستند شده
پرسش های متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
مشاهده جواب آزمایش
ارسال پیشنهاد
فرم الکترونیکی ثبت شکایات
میز خدمت الکترونیک
بیمه تکمیلی
سامانه نوبت دهی الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش سلامت همگانی</span>آموزش سلامت همگانی
مقالات و پمفلت های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات مرتبط با سلامت</span>نشریات مرتبط با سلامت
نشریه الکترونیکی سیب
نشریه داوطلبان سلامت
بانک اطلاعات نشریات کشور- مگیران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
آدرس
آدرس و شماره تلفن های مورد نیاز
پرسش های متداول
پاسخگویی به شکایات
انتقادات و پیشنهادات
Collapse واحدهای بهداشتیواحدهای بهداشتی
ستاد گسترش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد سلامت خانواده و جمعیت</span>واحد سلامت خانواده و جمعیت
معرفی واحد سلامت خانواده و جمعیت
آموزش های واحد سلامت خانواده و جمعیت
بهداشت محیط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت حرفه ای</span>بهداشت حرفه ای
معرفی واحد بهداشت حرفه ای
آموزش های واحد بهداشت حرفه ای
بهداشت روان
بهداشت مدارس
مبارزه با بیماری غیر واگیر
مبارزه با بیماری های واگیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش سلامت</span>آموزش سلامت
معرفی واحد آموزش سلامت
نیاز سنجی مبتنی بر شواهد
ارزشیابی مبتنی بر شواهد
ارزشیابی ساختاری
Collapse خود مراقبتیخود مراقبتی
فرم های برنامه خود مراقبتی
منابع آموزشی برنامه خود مراقبتی
پزشک خانواده
تولیدات رسانه ای-لیست مجموعه CD و DVD های آموزشی
کتابخانه-لیست کتاب های موجود در کتابخانه شبکه بهداشت و درمان بوانات
آموزش سلامت همگانی
واحد تغذیه
نظارت بر درمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار</span>آمار
معرفی واحد آمار
فرم های مرتبط با واحد آمار
واحد جلب مشارکت های مردمی
Collapse واحدهای پشتیبانی شبکه بهداشت بواناتواحدهای پشتیبانی شبکه بهداشت بوانات
حراست
فناوری اطلاعات و ارتباطات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت غذا و دارو</span>مدیریت غذا و دارو
معرفی پرسنل
شرح وظایف
Collapse اداره فنی نظارتاداره فنی نظارت
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی
طرح HACCP
ارزیابی PRPs
دانستنی های غذا و دارو
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قوانین و آیین نامه ها
فایل های مربوط به بیمارستان حضرت ولی عصر بوانات
استعلام و جانمایی واحد غیر مرتبط
مسئول دفتر و دبیرخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تدارکات</span>تدارکات
کارپردازی
انبار
امور مالی و حسابداری
امور عمرانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداری و کارگزینی</span>امور اداری و کارگزینی
معرفی واحد کارگزینی
قوانین و دستورالعمل های کارگزینی
مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت
ارزشیابی کارکنان
قوانین حقوقی و سلامت اداری
روابط عمومی
نقلیه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش کارکنان</span>آموزش کارکنان
معرفی واحد
بخشنامه ها
مهارت های هفتگانه
Collapse صندوق قرض الحسنه شبکه بهداشتصندوق قرض الحسنه شبکه بهداشت
فلوچارت مراحل درخواست وام از صندوق ثارالله شبکه
فرم عضویت صندوق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته مستند سازی</span>کمیته مستند سازی
فرآیندهای ارتقاء یافته برتر
فرآیندهای مستند شده
اعضای کمیته مستند سازی
اقدامات برجسته انجام شده
پمفلت های مستند سازی
امور فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته پیشنهادات</span>کمیته پیشنهادات
آیین نامه مدیریت دانش
دستورالعمل ثبت تجربه
فراخوان
مقاله کایزن
پمفلت کایزن
راهنمای ثبت ایده
اعضای کمیته دانش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اورژانس 115 شهرستان بوانات</span>اورژانس 115 شهرستان بوانات
معرفی مرکز اورژانس 115
پرسنل اورژانس 115 شهرستان بوانات
شرح وظایف
شماره تلفن و آدرس مرکز اورژانس115 بوانات
Collapse خانه های بهداشتخانه های بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خانه های بهداشت زیر مجموعه مرکز جامع سلامت سوریان</span>خانه های بهداشت زیر مجموعه مرکز جامع سلامت سوریان
خانه بهداشت فخرآباد
خانه بهداشت جعفر آباد
خانه بهداشت سیمکان
خانه بهداشت فنجان
خانه بهداشت خورکش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خانه های بهداشت زیر مجموعه مرکز جامع سلامت جیان</span>خانه های بهداشت زیر مجموعه مرکز جامع سلامت جیان
خانه بهداشت جشنیان
خانه بهداشت دیده بانکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خانه های بهداشت زیر مجموعه مرکز جامع سلامت مزایجان</span>خانه های بهداشت زیر مجموعه مرکز جامع سلامت مزایجان
پایگاه بهداشتی ضمیمه مزایجان
خانه بهداشت آباده
خانه بهداشت مرشدی
خانه بهداشت بادبر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خانه های بهداشت زیر مجموعه مرکز جامع سلامت سروستان</span>خانه های بهداشت زیر مجموعه مرکز جامع سلامت سروستان
خانه بهداشت سروستان
خانه بهداشت منج
خانه بهداشت شیدان
خانه بهداشت بزم
شرح وظایف بهورزان خانه های بهداشتPowered by DorsaPortal