پرسش های متداول

پرسش های متداول شبکه بهداشت ودرمان بوانات

1- مراحل و ترتیب معاینات بدو استخدام و دوره ای شاغلین چگونه است؟

 • مراجعه به مرکز بهداشت جنب اداره دارایی طبقه دوم واحد بهداشت حرفه ای
 • مراجعه به دبیرخانه جهت مهر ودرج شماره نامه
 • تکمیل و تحویل فرم معرفی به آزمایشگاه و مراجعه به آزمایشگاه به صورت ناشتا
 • انجام تست های مورد نیاز طب کار (شنوایی سنجی،بینایی سنجی و تست ریه)توسط کارشناس بهداشت حرفه ای در روزهای سه شنبه و پرداخت وجه مورد نظر به صندوق
 • ارائه نتایج آزمایش های انجام گرفته به همراه فرم تکمیل شده عکس دار و قبوض پرداختی آزمایشگاه و طب کار به واحد بهداشت حرفه ای
 • مراجعه به پزشک طب کار و تایید فرم ها و آزمایشات توسط پزشک طب کار
 • مراجعه به کارشناس بهداشت حرفه ای جهت ثبت پرونده درسامانه بهداشت حرفه ای

2- مراحل صدورگواهی عدم اعتیاد شاغلین اداره ها و کارگران چگونه است؟

 • مراجعه به دبیرخانه جهت مهر و شماره نامه عکس دار
 • مراجعه به آزمایشگاه مرکز جامع سلامت جهت انجام آزمایش
 • تحویل گواهی عدم اعتیاد و مراجعه به ریاست شبکه بهداشت ودرمان جهت امضاء

3- مراحل دریافت تایید صلاحیت و صدور پروانه کسب توسط بهداشت محیط چگونه انجام می شود؟

 • ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوطه به مرکزبهداشت شهرستان توسط ارباب رجوع
 • ثبت استعلام در سامانه اتوماسیون اداری توسط دبیرخانه
 • تعیین زمان بازدید از واحد صنفی توسط واحد بهداشت محیط
 • بازدید از واحد صنفی و تهیه گزارش
 • پاسخ به استعلام ارباب رجوع

4- در صورت داشتن شکایات چه مراحلی باید طی شود؟

 • مراجعه شاکی به دفتر رسیدگی به شکایات شبکه
 • تکمیل فرم ثبت شکایات توسط مراجعه کننده
 • ثبت شکایات و تکمیل فرم پیگیری شکایات و ارائه رسید شاکیان حضوری
 • ارجاع شکایات به مسئول واحد مربوطه
 • طرح و بررسی در کمیته رسیدگی به شکایات شبکه
 • اعلام نتیجه به فرد شاکی به صورت حضوری، کتبی یا تلفنی
 • ثبت نتیجه نهائی و بایگانی فرم شکایت

5- برای دریافت شیر خشک و مشاوره ازدواج چه مراحلی باید طی شود؟

1- مدارک لازم جهت متقاضایان دریافت شیر خشک

 • کپی کارت رشد یا واکسیناسیون از تمام صفحات کارت
 • فتوکپی شناسنامه پدر مادر و کودک و اصل شناسنامه کودک
 • فرم درخواست شیر مصنوعی از مرکز بهداشت و یا خانه بهداشت و پایگاه پزشک خانواده
 • فتوکپی بن خانوار ( مخصوص پرونده های شهری )

2- مدارک لازم جهت متقاضیان مشاوره قبل از ازدواج

 • یک قطعه عکس 4*3 از زوجین
 • اصل شناسنامه زوجین
 • معرفی نامه عکس دار از محضر ازدواج

6- برای کمک به موسسه مهر حضرت فاطمه (س) باید چه اقدامی انجام داد ؟

 • کمک به بیماران سرطانی شماره حساب 660 صندوق قرض الحسنه حضرت ولیعصر (عج)
 • خرید تجهیزات پزشکی شماره حساب مجمع خیرین نزد بانک ملت 4145412640

7- در خصوص آزمایشات غربالگری نوزاد و آزمایشات قبل از ازدواج باید چکار کرد؟

1- انجام آزمایشات غربالگری نوزادان 5-3 روز بعد از تولد

 • مراجعه به بیمارستان و یا مرکز نمونه گیری جهت نمونه گیری از نوزاد
 • ارسال نمونه اخذ شده به ازمایشگاه نوزادان
 • دریافت جواب آزمایشات از آزمایشگاه و ارائه جواب به والدین

2- آزمایشات قبل از ازدواج

 • مراجعه به دفتر ازدواج و گرفتن معرفی نامه
 • مراجعه به آزمایشگاه جهت نمونه گیری و انجام ازمایشات
 • دریافت گواهی انجام آزمایشات بعد از ثبت و شرکت در کلاس مشاوره ازدواج

8- در صورت داشتن مرخصی که نیاز به کمیسیون پزشکی دارد چه اقداماتی انجام میشود؟

 • دریافت فرم مخصوص کمیسیون از اداره ارجاع دهنده توسط مراجعه کننده
 • مراجعه به واحد بهداشت روان
 • دریافت مدارک توسط دبیر کمیسیون
 • واریز فیش مخصوص وجه به بانک ملی توسط مراجعه کننده
 • تشکیل کمیته و بررسی پرونده مراجعه کننده
 • دریافت جواب توسط مراجعه کننده در صورت تائید کمیسیون

9- مراحل گردش کار در خصوص تعویض پزشک خانواده چگونه است؟

 • مراجعه به پزشک مربوطه و دریافت نامه خروج
 • ممهور شدن دفترچه ها با مهر خروج
 • انتخاب پزشک جدید و دریافت نامه از ایشان
 • مراجعه به واحد ستاد هماهنگی از 1تا 5 هر ماه جهت ویرایش سامانه
 • ممهور شدن دفترچه ها توسط پزشک جدید
تاریخ به روزرسانی:
1400/09/27
تعداد بازدید:
2520
Powered by DorsaPortal