پاسخگویی به شکایات

 مسئول رسیدگی به شکایات مردمی:

 نجمه ابطحی –کارگزین شبکه بهداشت و درمان بوانات

واحد رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوانات:

* دستورالعمل رسيدگي به شكايات

* فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان بوانات

* فرم شکایت
* فرم الکترونيکي طرح شکایت
* منشور اخلاقی

* اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 شرح وظایف:

  • وظایف پاسخگویی به شکایات
  • دریافت شکایات شفاهی و راهنمایی ارباب رجوع به مسئولان بلافصل مشتکی عنه جهت رسیدگی در جا و پاسخگویی سریع- دقیق و قوی به شاکی از طرف مسئولین تمامی واحدهای تابعه دانشگاه
  • دریافت شکایات مردم(مراجعین)،پرسنل، از واحدها، کارکنان، مدیران و همچنین شکایات ارسال شده از طرف نهادهای نظارتی به صورت کتبی یا پست الکترونیک(ضمن ارائه مستندات مربوطه)
  • بررسی و تحقیق پیرامون صحت وسقم موضوع شکایت ها و پیگیری تا اخذ نتیجه به منظور پاسخگویی به شاکی
  • پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.
  • جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و حتی المقدور تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به ریاست دانشگاه
  • پیگیری گزارشهای تهیه شده جهت مدیران ارشد و ریاست محترم دانشگاه و مشخص نمودن نتیجه از طرف مسئولین مربوطه به صورت مکتوب
  • پیگیری های مستمر پاسخها و کارشناسی آنها وارائه پاسخ مناسب به شاکیان

 

شماره تلفن : 44403975-071      یا      2-44402181-071 داخلی 109

 

تاریخ به روزرسانی:
1399/11/18
تعداد بازدید:
1628
Powered by DorsaPortal