صندوق قرض الحسنه شبکه بهداشت

حسابدار صندوق:

زهرا جعفری-کارشناس آمار

صندوق قرض الحسنه ثاراله شبکه بهداشت و درمان بوانات

اگربه بندگان محتاج خدا قرض الحسنه ( قرض نیکو ) دهید خدا برای شما چندین برابر گرداند و هم از گناه شما در گذرد و خدا بر شکر و احسان خلق ، نیکو پاداش دهنده و بسیار بردبار است .

(سوره تغابن آیه 17)

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوانات درراستای رفاه حال کارکنان تحت پوشش خود مورخ 22/6/1377 اقدام به ایجاد یک صندوق قرض الحسنه با نام ثاراله در قالب هیات امنا نموده است . این صندوق با هدف ارائه خدمات قرض الحسنه به پرسنل ( رسمی پیمانی قراردادی ) از مهر 77 شروع به خدمت نموده است .

سرمایه حاصل از این مدت زمان عضویت پرسنل در قالب وام در خدمت پرسنل می باشد . این تسهیلات با نیت قرض الحسنه با کارمزد 1درصد در اختیار اعضا قرار میگیرد .

هیات امنای صندوق به صورت رای گیری از بین اعضا به تفکیک محل خدمت تعیین میشوند و با ریاست رئیس شبکه مدیریت میگردد و جلسات آن سالانه یا در صورت نیاز هر شش ماه یکبار برگزار میشود .

مراحل ارائه خدمات این صندوق به شرح زیر می باشد :

1- عضویت : کلیه پرسنل شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوانات با حکم استخدامی رسمی ، پیمانی و قراردادی با تکمیل فرم مربوطه می توانند عضو گردند .

نحوه عضویت به صورت کسر ماهانه می باشد که مبلغ آن بر اساس مصوبات هیات امنا سالانه ممکن است تغییر می یابد اگر پرسنل بخواهند نسبت به افزایش موجودی خود اقدام نمایند به صورت هر شش ماه یک میلیون و پانصد هزار ریال میتوانند اقدام نمایند.

البته پس از افزایش موجودی تا دو ماه نمیتوانند نسبت به دریافت وام اقدام نماید.

-2 در خواست وام : از حداقل موجودی سه میلیون ریال میتوانند نسبت به درخواست وام با تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند که با احتساب میزان درخواستهای موجود نسبت به اعطای وام به آنها اقدام میگردد .

میزا ن وام هر فرد در حال حاضر 3 برابر میزان موجودی فرد می باشد و که با کسر 1% کارمزد چک مربوطه به فرد داده شده و از ماه بعد از ماه گرفتن وام طی 18 یا 20 ماه نسبت به باز پرداخت وام از طریق کسر حقوق فرد اقدام می گرد .

3- معرفی به صندوق ولیعصر )عج( شهرستان بوانات :

علاوه بر وام فوق اعضا در هرماه می توانند نسبت به گرفتن وام از صندوق قرض الحسنه ولیعصر (عج) شهرستان اقدام نمایند که فرم معرفی جهت ایشان تکمیل و پس از تایید ریاست و ثبت دبیرخانه ارجاع داده خواهند شد که در اولین اولویت وامهای صندوق قرار خواهند گرفت .

-4 تسویه حساب : افراد با هر شرایطی اعم از بازنشستگی ، انتقال ، انصراف میتوانند نسبت به تسویه حساب با صندوق اقدام نمایند . در زمان تسویه حساب با تکمیل فرم مربوطه میزان موجودی و بدهی فرد موازنه شده و درصورت بستانکاری و یا بدهکاری صندوق اقدام لازم صورت می گیرد و با فرد متقاضی تسویه می گردد .

شماره تلفن : 2-44402181-071 داخلی 116

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/30
تعداد بازدید:
546
Powered by DorsaPortal