1398/05/20
مهلت تایید فراموشی کارکنان

به استحضار می رساند بمنظور نظارت دقیق بر حضور و غیاب کارکنان مهلت ثبت و ارسال فراموشی برای هر ماه تا 25 روز پس از پایان ماه تعیین می گردد بعنوان مثال مهلت ارسال فراموشی مرداد ماه تا تاریخ 1398/06/25خواهد بود.

 لازم به ذکر است پس از اتمام مهلت مذکور فراموشی های ارسال شده تایید نخواهد شد و موجب ضرر و زیان کارکنان می گردد.همچنین فراموشی چهار ماه اول سال جاری (فروردین تا تیر ماه)  فقط تا پایان مرداد ماه تایید خواهد شد/

Views:
229
Powered by DorsaPortal