1398/07/20
تغییر آدرس وب سایت شبکه بهداشت ودرمان بوانات
به استحضار می رساند:
آدرس دامنه وب سایت شبکه بهداشت ودرمان بوانات ، از bavan.sums.ac.ir به bavanat.sums.ac.ir تغییر یافته است . خواهشمنداست نسبت به اطلاع رسانی این موضوع به همکاران شاغل در شبکه بهداشت و درمان ، مراکز تحت پوشش، بیمارستان بوانات و عموم مردم احتمام ورزید.
آدرس دقیق وب سایت شبکه بهداشت و درمان بوانات : https://bavanat.sums.ac.ir/
Views:
317
Powered by DorsaPortal