1399/01/17
خبر نامه COVID-19
به پیوست هجدهمین شماره ی خبرنامه مراقبت کووید-19، ارسالی از مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی جهت استحضار و بهره برداری لازم به حضورتان ارسال می گردد.
 
Views:
431
Powered by DorsaPortal