مرکز خدمات جامع سلامت سوریان
پزشک و رئیس مرکز:

دکتر مینا محمدی

پرسنل مرکز:

بهداشت محیط:

آسیه نورالهی- کارشناس بهداشت محیط

آزمایشگاه:

زهرا عاشوری- کارشناس ارشد آزمایشگاه و مسئول آزمایشگاه های شهرستان بوانات

کاظم صحرا نورد مسئول آزمایشگاه

آذر عابدپور- کارشناس آزمایشگاه

الهام فرنیا- کارشناس آزمایشگاه

محمد هاشمی- پذیرش آزمایشگاه

مبارزه با بیماری ها:

امید علی باقری- کاردان مبارزه با بیماری ها

محمد رضا رحیمی- تکنسین مبارزه با بیماری ها

بهداشت خانواده و مامایی:

فاطمه فتحی- کارشناس بهداشت خانواده

معصومه اسدی- مامای پزشک خانواده روستایی

فاطمه میرزایی- مامای پزشک خانواده شهری

پذیرش مرکز:

سید علی حسینی

سرایدار - نگهبان:

حجت دژبخش

 

شماره تلفن : 44402286-071      یا      2-44406751-071

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/21
تعداد بازدید:
1676
Powered by DorsaPortal