ستاد گسترش
مسئول واحد:

مرتضی اکبری- کارشناس بهداشت عمومی

ستاد گسترش
مدیریت تامین نیرو ، امکانات و گسترش شبکه

 

 واحد ستاد هماهنگی گسترش شبکه از جمله واحدهای ستادی مرکز بهداشت هر شهرستان است که با ابزارهای مدیریتی ارتباط نزدیک داشته و وظایفی از قبیل پیگیری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تجهیزات اساسی متناسب با گسترش شبکه ، وسعت و جمعیت منطقه را به عهده داشته و با برنامه ریزی صحیح و مناسب می بایستی بهره وری مناسبی با حداقل امکان مادی و انسانی داشته باشد همچنین نظارت و کنترل و سرپرستی توسعه واحدهای بهداشتی درمانی و نظارت بر کار کارکنان و هماهنگ کردن آنها و انجام اقدامات لازم در خصوص تامین نیازهای پرسنلی کارکنان و سایر امور جاری از جمله وظائف این واحد می باشد . این واحد از ابتدای شروع فعالیت مرکز بهداشت فعال بوده و از ارکان اصلی مرکز بهداشت است .

 

  شرح وظایف :

1-   تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه و نمایش آن در نقشه .

2-   بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش و یا تبدیل واحدها .

3-   بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن .

4-   نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی واحد های بهداشتی .

5-  تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه. 

6-  مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند.

7-  مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات .

8-  بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی منطقه و پیگیری تامین آنها .

9-  توزیع و اعزام نیروهای مستعد خدمت و پیام آوران بهداشت سهمیه مرکز بهداشت منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنان .

10- گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب.

11- هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه .

12- همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی .

13- نظارت بر آموزش کادر کمکی مورد نیاز مرکز بهداشت .

14- انجام سایر دستورات مربوط به خدمات بهداشتی منطقه .

15- تدوین و پیشنهاد و اجرای برنامه های آموزش و آموزش حین خدمت برای کارکنان بهداشتی و مشارکت در اجرای آنها.

 

طرحهای درحال اجرا :

·        طرح پزشک خانواده

·        IHNS

·        برنامه ثبت موارد فوت  

 

شماره تلفن : 44403976-071      یا     2-44402181-071 داخلی 104

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/09
تعداد بازدید:
754
Powered by DorsaPortal