نظارت بر درمان

مسئول واحد:

سمیه حسینی - کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

واحد نظارت بر درمان

 شرح وظایف:

1.      نظارت بر احداث هر نوع موسسه پزشکی و پیراپزشکی

2.      نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های مصوب وزارت متبوع بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی ها

3.      نظارت بر عملکرد پزشکان،پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعا ل در بخش خصوصی و غیره و پیگیری رفع نواقص آن ها

4.      بررسی شکایات واصله از عملکرد پزشکان و پیراپزشکان در کلیه موسسات

5.      آموزش مداوم مسئولیت موسسات درمانی مستقیما و یا از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی جهت اطلاع ازجدیدترین استانداردهای ارزشیابی

6.       انجام امور مربوط به صدور پروانه های دائم پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی و صدور پروانه های مطب پزشکان و دفاتر کار مامایی بر اساس ضوابط

7.      بررسی فضای فیزیکی کلیه موسسات درمانی قبل از افتتاح به منظور رعایت استانداردهای درمانی

8.      نظارت دقیق بر ارائه خدمات دندانپزشکی در واحدهای درمانی خصوصی اعم از دندانپزشک و گروههای واحد پروانه و شاغلین غیر مجاز و جلوگیری از خطاهای احتمالی و یا دخالتهای غیر مجاز و تخطی از قوانین و مقررات

  شماره تلفن :  2-44402181-071 داخلی

شماره تلفن :  2-44402181-071 داخلی 122

122
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/20
تعداد بازدید:
684
Powered by DorsaPortal