مبارزه با بیماری غیر واگیر
مسئول واحد:

رضا دارابی- کارشناس بهداشت عمومی

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر

 

 واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر از ابتدای افتتاح شبکه بهداشت و درمان شهرستان در سال 1375  آغاز به کار کرد ، که هدف آن مدیریت و مراقبت بیماریهای غیر واگیر در راستای افزایش کیفیت و طول عمر و کاهش هزینه های گزاف درمانی جامعه می باشد .

در حال حاضر با توجه به تغییر گذرا ی اپیدمیولوژیک بیماریها ی واگیر به سمت بیماریهای غیر واگیر ، شیوع بیماریهای غیر واگیر در حال افزایش است .

 واحد پیگشیری و مراقبت از  بیماریها ی غیر واگیر نیز در حال حاضر طیف وسیعی از بیماریهای غیر واگیر را تحت مراقبت و پیگیری دارد که از آن جمله می توان بیماریهای ذیل را نام برد :

پر فشارخونی ، دیابت ، سرطانها ، تالاسمی ، هموفیلی ، هیپوتیروئید ،  گالاکتوزمیا فاویسم ، فنیل کتونوریا ، سوانح و حوادث  و.......

 

  شرح وظایف :

1-       انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه های اجرایی .

2-       تدوین برنامه عملیاتی بیماریهای غیرواگیر منطقه با توجه به اولویت .

3-       دریافت برنامه های عملیاتی تائید شده و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا.

4-       پیش بینی و تهیه لوازم و وسائل مورد نیاز و توزیع آن در بین واحدهای تابعه جهت اجرا ی عملیات طبق اعتبارات مصوب.

5-    همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت بمنظور بررسی و کنترل فعالیت مراکز مذکور درزمینه بیماریهای غیرواگیر.

6-       شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت.

7-       دریافت آمار عملیات انجام شده از واحدهای تابعه و تنظیم آنها.

8-       گزارش نهایی  و ارائه آن به مسئولین استانی.

9-       شرکت در جلسات و کمیته هاو کمسیون های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی.

10-    بررسی گزارشهای آماری رسیده از مراکز بهداشتی درمانی.

11-    تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولین ذی ربط.

12-    انجام سایر امور اجرایی .

 

طرحهای درحال اجرا :

با توجه به تغییرو گذر اپیدمیولوژپک بیمار ها به سمت بیماریهای غیرواگیر طرحهای مختلفی نیز در این واحد اجراشده و یا در دست اجرا می باشد که عبارتند از :

·        اجرای طرح غربالگری و مراقبت بیماران قلبی عروقی ودیابت در کلیه افراد بالای 20 سال درمناطق روستایی

·        اجرای طرح غربالگری دیابت بارداری در کلیه زنان باردار

·        اجرای طرح غربالگری چهار بیماری هیپو تیروئید ، فنیل کتونوریا ، گالاکتوزمیا و فاویسم در کلیه نوزادان متولد شده در روز 5-3 بعد از تولد در سطح شهرستان

·        اجرای طرح غربالگری ومراقبت بیماران قلبی عروقی ودیابت در مناطق شهری

·        ثبت سوانح و حوادث در بیمارستان ولیعصر (عج)

شماره تلفن :  2-44402181-071 داخلی 115

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/20
تعداد بازدید:
649
Powered by DorsaPortal