مبارزه با بیماری های واگیر
مسئول واحد:

محسن حسامپور - کارشناس مبارزه با بیماری ها

  واحد مبارزه با بیماری های واگیر

مدیریت و مراقبت بیماریهای واگیردار در راستای ارتقای سلامت

 

واحد مبارزه با بیماریهای واگیر شبکه همزمان با تاسیس شبکه بهداشت بوانات در سال 1375 شروع به کار نمود و فعالیتهای مربوطه را پیگیری می نماید ، که وظیفه آن مدیریت و مراقبت از بیماریهای واگیردار در راستای جلوگیری از اپیدمی و پاندمی ها وبحرانهای خانمان سوز و کاهش مرگ و میر و عوارض دیگر و همچنین کاهش هزینه های گزاف درمانی برای جامعه می باشد .

تعریف بیماریهای واگیر : بیماریهایی هستند که از طریق تماس مستقیم و غیر مستقیم از انسان ، حیوانات ، اشیاء و ... به افراد منتقل می شوند و به سرعت در جامعه انتشار پیدا می کنند که شامل بیماریهای زیر هستند :

هاری ، سالک ، کالاآزار سیاه زخم ، تب مالت ، فلج اطفال ، سرخک ، هپاتیت A , B, C ، ایدز ، سیفلیس ، سوزاک ، دیفتری ، کزاز ، سیاه سرفه ، تیفوئید ، وبا ، مالاریا ، سل ، مننژیت ، کیست هیداتیک ......

دو تعریف مهم در زمینه بیماریهای واگیر :

بیماریهای نوپدید: بیماریهای هستند که تا به حال در جهان وجود نداشته است در جهان انتشار پیدا کند و عامل آن کشف شود .

بیماریهای باز پدید : بیماریهایی هستند که قبلا" در جهان وجود داشته و ریشه کن یا کنترل شده است و موردی از آن در جهان پیدا نشود و بعد از سالها مجددا" در جهان شیوع پیدا کند.

 گزارش تلفنی بیماریها :

بیماریهای هستند که در صورت مشاهده آنها بایستی بصورت تلفنی به مرکز بهداشت شهرستان گزارش شود که شامل سرخک ، کزاز نوزادی ، دیفتری ، CCHF ، فلج شل حاد ، مننژیت ، هاری ، وبا ، تب راجعه ، طاعون ، مالاریا

 شرح وظایف:

الف) مراقبت بیماریهای واگیر :

1.      بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان از طریق تکمیل فرم بررسی بیماریهای واگیر

2.      شناسایی ، تشخیص و درمان بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان

3.      تحت مراقبت قرار دادن 31 بیماری واگیردار در شهرستان

4.      تهیه و تدارک داروهای مورد نیاز بیماران واگیر دار

5.      بررسی اطرافیان و افراد در تماس با افراد مبتلا به بیماریهای واگیردار

6.       برقراری برنامه آنکال هاری در شهرستان در ساعات غیر اداری و پیگیری و واکسیناسیون افراد حیوان گزیده

7.      هماهنگی بین بخشی ودرون بخشی جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر 

8.      ترسیم نقشه اپیدمیولوژیکی بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان

9.      شناسایی گروههای در معرض خطر بیماریها و انجام آزمایشات لازم                                                                         


ب) واکسیناسیون:

1.      تامین و توزیع واکسنهای مورد نیاز شهرستان در طول سال

2.      واکسیناسیون روتین کودکان زیر 6 سال در طول سال

3.      واکسیناسیون توام زنان 49-15 سال در طول سال

4.      واکسیناسیون مننژیت سرباران در حال اعزام و زائرین عتبات عالیات در طول سال

5.      واکسیناسیون توام زوجین در موقع ازدواج

6.       تامین سرم ضد عقرب وضد مار و درمان افراد مار و عقرب گزیده

7.      واکسیناسیون و سرم تراپی هاری افراد حیوان گزیده

 

شماره تلفن : 44406749-071      یا      2-44402181-071 داخلی 119

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/26
تعداد بازدید:
727
Powered by DorsaPortal