حراست
مسئول واحد:

مهدی حسامپور-کارشناس مدیریت بیمارستانی

واحد حراست شبکه بهداشت و درمان بوانات

·        استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل،تاسیسات و مدارک محرمانه

·        برنامه ریزی،سازماندهی،نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات حراستی

·        مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آموزشهای لازم به کارکنان برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و همچنین حسن اجرای خط مشی و هدفهای تعیین شده

·        تهیه و ابلاغ بخشنامه ها،آئین نامه ها،مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعملهای حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبودهای روشهای حراستی

·        دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه و موسسات دولتی و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوطه

·        کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارشات مورد لزوم

شماره تلفن : 44405463-071      یا      2-44402181-071 داخلی 121

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/27
تعداد بازدید:
702
Powered by DorsaPortal