حسابداری
مسئول واحد:

علی خسروی مزیدی- کارشناس حسابداری-مسئول امور مالی

سایر پرسنل واحد:

-         آسیه اسدالهی- کارشناس ارشد حسابداری- مسئول حقوق و دستمزد

-         محسن محمدی- رابط بیمه و اقتصاد بهداشت

 

واحد امور مالی شبکه بهداشت و درمان بوانات

 

حسابداری در سطح شبکه های بهداشت و درمان در برگیرنده مشاغلی است که متصدیان آن تحت عنوان حسابدار ( عامل ذیحساب دانشگاه) ، حسابدار امین اموال و حسابدار جمعدار نقدی بر حسب پست مورد تصدی امور مربوط به واحد مستقل را انجام میدهند .

حسابداری مسئول کلیه دریافت و پرداختها می باشد .


 ذیحسابی شبکه بهداشت:

نظارت بر کلیه عملیات مالی از جمله :

1-      دریافت و پرداخت طبق مقررات و اسناد تنظیمی پس از امضاء مربوطه

2-    تنظیم لیست حقوقی مستخدمین بر اساس احکام و همچنین احتساب و کسر مالیات باز نشستگی و سایر بدهیها

3-   کنترل اعتبارات تخصیصی

4-     کنترل کیفیت بر سطح افزایش درآمد اختصاصی

5-    رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها

6-    انجام مکاتبات در حدود اختیارات

7-   تهیه گزارشات لازم به مقام مافوق

8-   نظارت بر امور انبارها ( اموالی و دارویی ) و همچنین اموال شبکه 

شماره تلفن : 44402253-071      یا      2-44402181-071 داخلی 112

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/27
تعداد بازدید:
611
Powered by DorsaPortal