معرفی واحد کارگزینی
مسئول واحد:

محسن طباخ-کارشناس مدیریت دولتی

سایر پرسنل واحد:

-         نجمه ابطحی- کارشناس مدیریت دولتی

 

واحد امور اداری و کارگزینی شبکه بهداشت و درمان بوانات

 

 

کارگزینی واحدی است در سطح شبکه بهداشت و درمان که در حال حاضر کلیه امور منابع انسانی مربوط به ستاد شبکه ، مرکز بهداشت و بیمارستانهای تابعه را در واحدهای مستقل وابسته به دانشگاه علوم پزشکی انجام میدهند .

شرح وظایف :

1- رسیدگی به فرمهای پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

2-   تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

3-  رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و تعین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

4-     انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان

5-    برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

6-    اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

7-   استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

8-   تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم

9-    شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف

10-    پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این موارد

11-     مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

12- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

13- تهیه گزارشات لازم

14-  آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف ، چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل

15- اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و تشکیل کمیته های مربوطه

16- تهیه گزارشهای لازم جهت مسوولین مربوطه

17- پاسخ گویی به مکاتبات اداری

18- تهیه گزارشهای آماری که از سوی مسوولین مربوطه اعلام می گردد .

19- اجرای صحیح احکام ارزشیابی کارکنان

20- اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان رسته های بهداشتی درمانی

21- امور مربوط به مرخصی کارکنان

22- پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان بر اساس احکام جدید آموزش

23- پیش بینی و بکارگیری سیستم نرم افزاردر زمینه های مختلف نیروی انسانی

24- امور مربوط به کارکنان مشمول طرح نیروی انسانی ، پیام آوران بهداشت و ضریب کا

25- انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می گردند.

26- آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان و پاسخگویی در این خصوص به کارکنان با هماهنگی منابع انسانی

27- تشکیل کمیته های مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش و .... و پیگیری این کمیته ها

شماره تلفن : 44403975-071      یا      2-44402181-071 داخلی 109

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/27
تعداد بازدید:
736
Powered by DorsaPortal