1398/12/27
بیمه عمر و حوادث کارکنان شاغل و بازنشسته دانشگاه در سال 99

با عنایت به انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان شاغل و بازنشسته دانشگاه با شرکت بیمه آرمان ، بدینوسیله مراتب مشروحه ذیل در خصوص شرایط و مزایای بیمه مذکور جهت اطلاع رسانی به همکاران محترم به شرح ذیل اعلام می گردد :

الف) بیمه عمر کارکنان شاغل

1- کلیه کارکنان شاغل دانشگاه (رسمی ، پیمانی ، قراردادی ، طرحی ، دستیار ، اعضای محترم هیات علمی  ) از تاریخ 01 / 01 / 1399 به مدت یک سال ، تحت پوشش بیمه عمر شرکت بیمه آرمان قرار خواهند گرفت .

2- غرامت فوت (بیمه عمر) کارکنان شاغل در سال 99 مبلغ 400000000 ریال (چهل میلیون تومان)  می باشد و در صورت فوت کارمند، شرکت بیمه آرمان  مکلف است مبلغ مربوطه را پس از ارائه مستندات لازم دال بر فوت متوفی پرداخت نماید .

3- میزان حق بیمه عمر سالیانه (سهم کارمند) برای هربیمه شده 410000 ریال (چهل و یک هزار تومان)  می باشد که از فیش حقوقی اسفند 98 بابت کل سال 99 کسر خواهد شد .  میزان سهم سازمان حق بیمه عمر  نیز 247656ریال می باشد .

ب) بیمه عمر بازنشستگان

1-کلیه بازنشستگان دانشگاه تحت پوشش بیمه عمر شرکت بیمه  آرمان  قرار خواهند داشت .

2-میزان غرامت فوت (بیمه عمر) بازنشستگان در سال 99 مبلغ 200000000 ریال ( بیست میلیون تومان) (بدون در نظر گرفتن شرط سنی) می باشد.

3-میزان  حق بیمه سالیانه عمر (سهم بازنشسته) برای کل سال 99 مبلغ 410000 ریال می باشد که از حقوق اسفند 98 کسر خواهد شد . مبلغ سهم سازمان نیز 247656 ریال می باشد .

ج) بیمه حوادث شاغلین و بازنشستگان

1- کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته که تحت پوشش بیمه عمر قراردارند همزمان مشمول قرارداد بیمه حوادث نیز خواهند بود.

2-در صورت فوت کارمند شاغل (ناشی از حادثه ) در محل کار و یا خارج از محل کار و تمام ساعات شبانه روز ،  شرکت بیمه آرمان موظف است علاوه بر پرداخت بیمه عمر (400000000 ریال) مبلغ 100000000 ریال بابت بیمه حوادث و در صورت فوت بازنشسته ناشی از حادثه مبلغ 70000000 ریال در وجه وراث قانونی مندرج در فرم انحصار وراثت پرداخت نماید.

3-چنانچه بیمه شده شاغل در اثر سوانح غیر مترقبه و غیر عمد دچار نقص عضو در یک یا چند عضو بدن گردد پس از تائید پزشک معتمد بیمه آرمان و تعیین درصد نقص عضو ، درصدی از مبلغ 100000000 ریال و جهت بازنشستگان ، درصدی از 70000000 ریال پرداخت خواهد شد .

4-میزان حق بیمه حوادث جهت شاغلین و بازنشستگان دانشگاه مبلغ 127344 ریال می باشد که به همراه حق بیمه عمر (بابت کل سال 99) از فیش حقوقی اسفند ماه 98 کسر خواهد شد .

نکته مهم :

5- آن دسته از کارکنانی که در اسفند 98 در مرخصی بدون حقوق یا  مرخصی استعلاجی بسر می برند تنها در صورت واریز سالیانه حق بیمه عمر و حوادث سال 99، مشمول تعهدات شرکت بیمه گر قرار خواهند داشت. جهت این موضوع ، کارکنان مذکور می بایست  ضمن مراجعه به اداره رفاه دانشگاه و دریافت شماره حساب ، ضمن واریز مبلغ حق بیمه ، نسبت به تحویل فیش واریزی به این اداره اقدام نمایند . 

6-نظر به اینکه از فیش حقوقی اسفند  98 ، حق بیمه حوادث برای کلیه ابواب جمعی دانشگاه (شاغل و بازنشسته) منظور و کسر گردیده است ، لذا آن دسته از کارکنانی که تمایل به انصراف از پوشش بیمه حوادث دارند می توانند حداکثر تا تاریخ 31 / 01 / 1399 ضمن مراجعه به سامانه کارمند به آدرس Karmand.sums.ac.ir ، بخش خدمات الکترونیک ، درخواست انصراف خود را ثبت نمایند.  بدیهی است مبلغ کسر شده در پایان اردیبهشت 99 به حساب ایشان مسترد خواهد شد .

7-در صورت بروز حادثه منجر به نقص عضو می بایست بیمه شده پس از اتمام معالجات و دریافت گواهی اتمام معالجات ، مدارک مربوطه که شامل کپی حکم ، فیش حقوقی ، کپی شناسنامه ، گزارش سانحه و نامه خاتمه معالجات جهت معرفی به بیمه آرمان می باشد را به اداره رفاه دانشگاه ارائه دهد .

8-در صورت فوت کارمند مدارک زیر جهت پرداخت غرامت فوت (بیمه عمر و حوادث) می بایست تحویل اداره رفاه دانشگاه شود.

-کپی شناسنامه متوفی ، کلیه صفحات با مهر فوت شد (برابر اصل)

-کپی کارت ملی متوفی (پشت و رو)

-کپی رسید ابطال دفترچه بیمه متوفی

-کپی رونوشت وفات از ثبت احوال (برابر با اصل)

-گواهی فوت از پزشک معالج با ذکر علت فوت (برا بر با اصل)

-فیش حقوقی یک ماه قبل از فوت

-حکم کارگزینی یا بازنشستگی سال فوت

در صورت تصادف منجر به فوت ،ارائه صورتجلسه اولیه پاسگاه و کروکی افسر کاردان فنی (کپی برابر با اصل ) الزامی می باشد.

9-  چنانچه تاکنون کارکنان آن واحد نسبت به تکمیل فرم وصیت بیمه عمر (پیوست نامه)  اقدام ننموده اند می توانند ضمن تکمیل فرم مذکور ، نسبت به تعیین وراث قانونی خود اقدام نموده و پس از تکمیل و تایید مدیر واحد خود و از طریق امور اداری و به صورت محرمانه ، به مدیریت حراست دانشگاه ارسال نمایند . بدیهی است نگهداری فرم وصیت بیمه عمر بر روی پرونده کارگزینی افراد فاقد اعتبار می باشد . 

تعداد بازدید:
524
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal